Artwork > Teaching Portfolio

Kristen Malia 
Silkscreen Course (co-taught with Lucy Kim)
Boston University
Kristen Malia
Silkscreen Course (co-taught with Lucy Kim)
Boston University
4-color screen print on Stonehenge paper
20" x 16"
2017