Artwork > Teaching Portfolio

Kristin Malila
Silkscreen Course
Boston University
Kristin Malila
Silkscreen Course
Boston University
2-color screen print on Arches 88 paper
16" x 11"
2017