Print-media > Buffouts

Buffout No.11
silkscreen and mixed media on paper
19 3/4" x 25 1/2"
2013
Buffout No.3
silkscreen, beeswax and mixed media on paper
19 3/4" x 25"
2013
Buffout No.5
silkscreen, beeswax and mixed media on paper
20" x 27"
2013
Buffout No.14
silkscreen and mixed media on paper
19 3/4" x 25 1/2"
2013
Buffout No.12
silkscreen and mixed media on paper
19 3/4" x 25 1/2"
2013
Buffout No.13
silkscreen and mixed media on paper
19 3/4" x 25 1/2"
2013
Buffout No.6
ilkscreen, beeswax and mixed media on paper
20 1/4" x 25 1/4"
2013
Buff Arrangement No.05 (Shirt Print 05 & 06)
silkscreen and mixed media on t-shirt
26" x 46"
2013
Buff Arrangement No.01 (Shirt Print  01 & 02)
silkscreen and mixed media on t-shirt
42" x 33"
2013
Buff Arrangement No.03 (Shirt Print 03 & 04)
silkscreen and mixed media on t-shirt
26" x 46"
2013