Artwork > Teaching Portfolio

Ellen Kanellias
Intro to Printmaking Course
Boston University
Ellen Kanellias
Intro to Printmaking Course
Boston University
Woodcut on cotton t-shirt
8" x 8"
2018