WORKS > Painting

V, X
V, X
mixed media on vinyl inkjet billboard print
24" x 34"
2013